Kvaliteta i zaštita okoliša

Strateški cilj tvrtke Markoja d.o.o. je kvaliteta uz istovremeno očuvanje prirodnih resursa.
Želimo trajno poboljšavati postojeći sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, a kupca postaviti u središte svih poslovnih poteza i odluka te na taj način voditi računa o kupčevim interesima.
Tržište pred nas postavlja visoke uvjete u pogledu cijena, kvalitete i rokova izvršenja usluga i dobavu proizvoda iz naše ponude, a samim time moramo brzo, stručno i kvalitetno odgovoriti postavljenim zahtjevima. Dugoročni ciljevi politike kvalitete i okoliša tvrtke Markoja d.o.o. su :

  • potpuno zadovoljstvo kupca u smislu zadovoljenja svih zahtjeva,
  • uska suradnja i razvoj s dobavljačima – partnerstvo u ostvarenju zahtjeva kupca,
  • motiviranje radnika i stalna briga o obrazovanju radnika u cilju poboljšanja kvalitete proizvoda i usluga,
  • stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem,
  • upravljati otpadom na principima dobre prakse gospodarenja otpadom,
  • sprječavati onečišćenje okoliša,
  • kontinuirano poboljšavati utjecaj na stanje okoliša,
  • stalno usklađivati poslovanje sa zakonskim zahtjevima,
  • koristiti sve resurse na principima održivog razvoja.

Svi radnici su upoznati s politikom kvalitete i zaštite okoliša te je prihvaćaju, razumiju i primjenjuju kroz svoje svakodnevne aktivnosti i izvršavanje postavljenih zadaća.
Strategiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju ovih ciljeva, a sadašnjim i budućim kupcima jamčimo da smo njihov pouzdan partner.