MARKOJA potvrđuje usklađenost s normama ISO 9001 i ISO 14001

iso-post

06.12.2016.

Recertifikacijska revizija sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanjem okolišem tvrtke Markoja d.o.o. održana je u prostorima društva u Zagrebu te je tako potvrđeno da je sustav upravljanja kvalitetom i okolišem sukladan zahtjevima norme ISO 9001 i norme ISO 14001 kao i da je usklađen s regulatornim propisima.

Tvrtka je trajno orijentirana na poboljšanje svih svojih procesa, a što dokazuje posjedovanje certifikata ISO 9001 i certifikata ISO 14001  od 2011. godine. Postupkom recertifikacije produljena je valjanost certifikata i za sljedeću godinu.

Recertifikacijska revizija provedena je prema planu revizije kako bi se provjerilo udovoljavaju li sustavi zahtjevima normi i koja poboljšanja su ostvarena s obzirom na prethodne revizije.

Upravljanje sustavom kvalitete i sustavom upravljanja zaštite okolišem je trajan proces koji zahtjeva stalno praćenje, usklađivanje i poboljšavanje svih procesa i aktivnosti unutar organizacije, a produljenje certifikata dokaz je da Markoja tu obvezu uspješno provodi.

Certifikati nas ujedno i obvezuju na zadržavanje visoke kvalitete i trajno praćenje standarda i zahtjeva upravljanja kvalitetom i okolišem, kao i postizanje napora za daljnjim unapređenjem procesa organizacije i usmjerenošću ka zadovoljenju naših korisnika.

Riječ je o certifikatima kojima se potvrđuje da se upravljanje kvalitetom i zaštitom okoliša primjenjuje u svim segmentima  i razinama poslovanja, koje uključuje sudjelovanje svih zaposlenih, a zadovoljstvo korisnika, zaposlenika i svih zainteresiranih strana glavni su poslovni ciljevi.

Markoja d.o.o.

Osnovana 1994. godine, tvrtka Markoja d.o.o. kontinuirano širi portfelj rješenja i usluga nudeći složena
komunikacijska rješenja uz integraciju naprednih tehnologija, prateći razvoj tržišta i potrebe korisnika.
Tvrtka je organizirana u četiri odjela: Odjel mrežne infrastrukture i mjerne opreme, Odjel radiofrekvencijske
opreme i rješenja, Odjel automatizacije i energetike i Odjel servisa.