2005.

Autor: porilookAdmin
event 21.02.2022.

Poslovni segment podatkovnih centara, kao nova linija poslovanja.