2019.

Autor: porilookAdmin
event 23.02.2022.

Radiofrekvencijska rješenja proširena su na nelicencirani Wi-Fi spektar.