KK.01.2.1.02.0228. Istraživanje i razvoj smart-grid punionice za električna vozila unutar konstrukcije rotacionog parking sustava

Autor: porilookAdmin
event 15.02.2022.

Realizacija ovog projekta omogućit će razvoj smart-grid punionice za električna vozila unutar konstrukcije rotacionog parking sustava, čiji je osnovni cilj optimizacija prometa u mirovanju i prometa u kretanju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opis projekta

Razvijena prometna infrastruktura smatra se izuzetno važnim čimbenikom održivog i uravnoteženog razvoja svake države. Ona jača njezinu konkurentnost i smanjuje prometnu izoliranost, a kvalitetno postavljena prometna infrastruktura ima za cilj optimizaciju prometa u kretanju i osiguranje kapaciteta za promet u mirovanju. Trendovi koji se javljaju u prometu, odnosno u industriji automobila prate tehnološki razvoj i zahtjeve koji se odnose na očuvanje okoliša i smanjenje emisije stakleničkih plinova, pa se kao rezultat toga sve češće umjesto vozila na motorni pogon koriste automobili na električni pogon. Napredak u razvoju baterija, energetske učinkovitosti, materijala za izradu vozila, sam dizajn i bolja aerodinamičnost dovode električna vozila gotovo u svakodnevnu primjenu. Razvoj novih tehnologija, posebno u području baterija, omogućuje vrlo kratko vrijeme punjenja vozila, no glavne prepreke masovnog korištenja električnih vozila u cestovnom prometu su još uvijek visoka cijena i nedovoljno razvijena mreža punionica u nekim zemljama. Kao i kod motornih vozila, osnovni problem proizlazi iz činjenice da se zagušenje prometa u mirovanju neće riješiti porastom prometa u kretanju, nego su nužne promjene u infrastrukturi koje će osigurati optimizaciju i prometa u mirovanju i prometa u kretanju.

Rezultat provedenog istraživanja i razvoja bit će smart-grid punionica za električna vozila unutar konstrukcije rotacionog parking sustava čiji je osnovni cilj optimizacija prometa u mirovanju i prometa u kretanju. Sustav pod nazivom Markoja Smart EV (Smart Electric Vehicle) – MsEVP podrazumijeva razvoj hardverskih i softverskih komponenti:

  1. stanice za punjenje električnih vozila (nastaje spajanjem pametnih parkirnih sustava i sustava za električno napajanje vozila)
  2. aplikacije za potpuno upravljanje sustavom MsEVP (od strane vlasnika i korisnika).

Rješenje, stanica za punjenje električnih vozila, će se integrirati u rotirajuće parkirne sustave. Cijela konstrukcija rotacionog parkinga visinom može ići i do 20 metara, ovisno o nosivosti cijele konstrukcije, a zauzima tek dva parkirna mjesta, oko 35 kvadratnih metara, može primiti i do 16 osobnih automobila ili kombi vozila do 2,5 tone. To znači da rotacioni parking na jedno parkirno mjesto stvara još dodatnih sedam. Funkcionira tako da rotacijski sustav automobile drži u zraku, složene jedan iznad drugog na platformama i okreće ih u krug kako bi na dno spustio prazno parkirno mjesto za novi automobil sve dok se posve ne popuni kapacitet parkinga. Cijela je konstrukcija modularna, što osigurava jednostavnu montažu i demontažu.

Cilj i očekivani rezultat

Cilj projekta je razvoj smart-grid punionice za električna vozila unutar konstrukcije rotacijskog parkinga, kojom se upravlja od strane vlasnika platforme i krajnjeg korisnika putem aplikacije. Rotirajući parking zauzima prostor kao dva parkirna mjesta za vozila, a postavljanjem vozila vertikalno u više razina prihvaćaju i do 16 vozila, ovisno o dimenziji garaže. Integriranjem tehnologije za napajanje EV do svakog parkiranog vozila – dobije se rješenje koje omogućava da se vozila pune dok parkirana stoje na garažnom mjestu pri čemu je prostor koji vozila zauzimaju znatno manji od prostora potrebnog za horizontalno parkiranje jednakog broja vozila. Cilj je projekta stjecanje znanja i praktičnih iskustava suradnjom sa znanstveno-istraživačkom ustanovom u istraživanju i razvoju inovativnog proizvoda. Kroz projekt će se istražiti mogućnosti primjene inovativnih tehničkih rješenja i koncept distribucijskog elementa.

Rezultat koji se očekuje nakon istraživanja i razvoja je uspostaviti smart-grid punionicu za električna vozila unutar rotacionih parkirnih sustava koja omogućuje optimizaciju prometa u mirovanju i smanjuje opterećenje prometa u kretanju što značajno utječe na razvoj urbanih središta i jačanja infrastrukture, nudeći pri tome razinu tehnologije i nova znanja koja predstavljaju iskorak i značajno doprinose razvoju prometa u cjelini. Razvijeni sustav će biti novi za globalno tržište.

  • Projekt: KK.01.2.1.02.0228.
  • Ukupna vrijednost projekta: 17.063.552,76 HRK
  • EU sufinanciranje projekta: 11.629.292,66 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: 26.08.2020.–30.09.2023.
  • Kontakt:  info@markoja.hr

Više informacija na:

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Markoja d.o.o. i partnera na projektu.