KK.03.2.2.05.0006. PARKLIO konzorcij za urbanu mobilnost

Autor: porilookAdmin
event 15.02.2022.

Tehnologija je oduvijek rješenje za izazov kako riješiti prometnu infrastrukturu i upravljanje prometom, a PARKLIO konzorcij je projekt kojim se formira nacionalni klaster tri tvrtke za plasman vlastitih inovativnih Parking as a Service rješenja na svjetsko tržište.

Opis projekta

Osnovna ideja Parklio konzorcija za urbanu mobilnost je na svjetskoj razini ponuditi cjelovito i jedinstveno rješenje za monetizaciju javnog i privatnog prostora u gradskim jezgrama primjenom disruptivnog Parking as a Service koncepta u kojem svaki vlasnik slobodnog prostora može postati i pružatelj usluge najma parking mjesta. Gledajući izvana, PARKLIO PaaS je platforma za dijeljenje parking mjesta, ali u poslovnom smislu, ona je također i platforma za procjenu monetizacijske vrijednosti slobodnog prostora na određenim lokacijama, što konzorciju omogućuje proaktivno djelovanje na tržištu nudeći vlasnicima nekretnina gotov poslovnim model s vrlo točnom procjenom prosječnih godišnjih prihoda.

Svrha i opravdanost

Problem dostupnosti parkirnog mjesta je problem s kojim se svi svakodnevno suočavaju, a rezultat je prenapučenosti urbanih područja. Razvojem tehnologije građenja stambenih objekata broj ljudi po četvornom kilometru porastao, što nije popraćeno s brojem parkirnih mjesta, pogotovo u starijim dijelovima urbane cjeline. Parking predstavlja pasivnu uslugu koja je ključna za mobilnost ljudi i pristup željenim lokacijama, što se najviše osjeti na urbanim područjima gdje postoji velika potražnja (velika koncentracija ljudi).

Analize navika vozača pokazale su da svako vozilo napravi prosječno 2,5 vožnje dnevno dok u vožnji provede prosječno 1 sat. Automobil je parkiran 16 sati ispred kuće, a 7 sati na drugim lokacijama, od kojih najveći dio otpada na vrijeme dok je vozač na radnom mjestu, dok oko 45 minuta dnevno provede u kupovini i više od sat vremena na lokacijama koje nude rekreacijske usluge.

Problem koji PARKLIO TEHNOLOGIJA rješava je smanjenje vremena koje se troši na pronalazak dostupnog parkirnog mjesta te mogućnost monetizacije privatnog parking mjesta, koje bi putem PARKLIO PaaS sustava bilo plasirano na tržište. Navedeno se pozitivno reflektira na okoliš, ali i na prihode i gospodarsku aktivnost kako članova konzorcija tako i šireg društva te je opravdano ulagati europski novac u projekt.

Problem koji PARKLIO KONZORCIJ odnosno ovaj projekt rješava je uklanjanje tehničkih nedostataka u postojećim proizvodima i uklanjanje operativnih nedostataka pojedinačnih članova u svrhu omogućavanja skaliranja PARKLIO PaaS koncepta na svjetsku razinu, što je i svrha projekta.

Opći cilj:

Smanjenje rizika od ulaganja u konzorcijsku uslugu za urbanu mobilnost te povećanje konkurentnosti kroz udruživanje i jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta za plasman proizvoda i usluga na globalnoj razini.

Specifični ciljevi:

Provesti postupak usklađivanja proizvoda, usluga i proizvodnih procesa potrebama tržišta.
Ojačati kapacitete svih članova klastera u segmentu kvalitete i pouzdanosti proizvoda i usluga.

  • Projekt: KK.03.2.2.05.0006
  • Ukupna vrijednost projekta: 21.913.669,33 HRK
  • EU sufinanciranje projekta: 11.088.576,95 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2020.–01.04.2023.
  • Kontakt:  info@markoja.hr

Više informacija na:

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Markoja d.o.o. i konzorcijskih partnera.