Inovacija, razvoj i implementacija učinkovitih rješenja

Komunikacijske mreže

Rješenja s optičkim vlaknima

Tehnička rješenja po principu „ključ u ruke“ i savjetovanje u optičkim komunikacijama i generičkom kabliranju.

— Projektiranje i izvedba optičke distribucijske mreže od središnjeg ureda do krajnjih kupaca
— Telekomunikacijski kabelski sustavi – FTTH (centralni ured, čvorovi za distribuciju, spojnice itd.), FTTA
— Mjerenje i certificiranje optičkih i bakrenih mreža
— Projektiranje generičkih LAN kabelskih sustava

Uz sveobuhvatna tehnička rješenja, montaža i spajanje optičkih kabela za križno povezivanje prema specifičnim nestandardnim zahtjevima
kupaca

Primjena:
— Telekomunikacijske mreže
— Poslovne računalne mreže
— Daljinsko upravljanje, mjerenje i praćenje industrijskih procesa
— Video nadzor
— Prevencija i kontrola požara
— IPTV optičke mreže
— Regulacija prometa
— Video i audio tehnologija
— Mjerenja u niskogradnji

Radiofrekvencijska rješenja

Širok raspon radiokomunikacijskih rješenja u raznim frekvencijskim pojasevima, kapacitetima i aplikacijama – od privatnih mobilnih mreža, širokopojasnih radio pristupnih sustava, 4G mreža, mikrovalnih radio sustava, telemetrijskih sustava (SCADA) do antena i sustava napajanja.

— Radio i telekomunikacijski sustav i mrežna rješenja (DMR, TETRA, mikrovalna, LTE, 5G) uključujući idejni i tehnički dizajn i dokumentaciju
— Instalacija i puštanje u rad privatnih mobilnih mreža, mikrovalnih veza i baznih stanica
— Zamjena, proširenje i optimizacija baznih stanica
— Kontrola, mjerenja i održavanje sustava
— Savjetovanje i tehnička podrška

Uz sveobuhvatna tehnička rješenja, montaža i spajanje optičkih kabela za križno povezivanje prema specifičnim nestandardnim zahtjevima kupaca

Primjena:
— Fiksne i mobilne bežične mreže
— Mrežni operateri
— Nezavisne privatne bežične mreže
— Mikrovalni radio sustavi
— Širokopojasni radio pristupni sustavi
— Antene i antenski sustavi
— Sustavi napajanja i pretvarači

Automatizacija i energetika

Napredna rješenja za mjerenje, nadzor i upravljanje u energetskom/komunalnom sektoru, građevinarstvu i industriji

Procesna instrumentacija:
— Mjerenje kvalitete vode
— Mjerenje razine vode i tlaka
— Mjerenje protoka vode

Industrijska procesna automatizacija:
— Izrada upravljačkih i razvodnih ormara
— Razvoj automatiziranih sustava upravljanja, nadzora i sigurnosti
— PLC programiranje
— Dizajn HMI sučelja
— SCADA
— Izrada projektne dokumentacije
— Usluge puštanja u pogon i održavanja

Razvoj poslovanja

Poticanje rasta kroz digitalnu transformaciju, 5G, MEC, AI i IoT putem novih i nekonvencionalnih poslovnih modela
Inovativni projekti:

— 5G.hr, profesionalni 5G treninzi, 4G/5G mreže, privatne 4G/5G mreže
— MEC (mobilno edge computing)
— IoT platforma i IoT senzorika
— Kritična komunikacija PMR, PoC
— Pametni gradovi (pametne luke, pametna proizvodnja, pametna brodogradilišta…), drveni „low carbon” stupovi
— Projekti poticani Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

— Intenzivna suradnja s akademskom zajednicom – Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Istraživanje i razvoj

Projektiranje, izrada vlastitih modula, uređaja i programskih rješenja za telemetriju i automatizaciju u industrijskoj primjeni:

— Razvoj i proizvodnja komunikacijskih i telemetrijskih uređaja (dataloggeri, protokol konverteri, modemi i sl.)
— Razvoj i proizvodnja IoT uređaja
— Razvoj i integracija programskih rješenja za telemetriju, mjeriteljstvo i industrijski IoT koristeći najmodernije multiplatformske tehnologije kao što su .Net i NodeJS
— Razvoj i integracija kompletnih rješenja koristeći razne komunikacijske tehnologije kao što su Wi-Fi, Ethernet, 4G/LTE, LoRaWAN, MQTT, NB-IoT, Zigbee, Bluetooth, UKV…
— Razvoj i integracija industrijskih sustava prema specifičnim potrebama klijenata

Tehničke usluge

Širok spektar usluga u području izgradnje i održavanja telekomunikacijske i automatizacijske opreme.

— Izgradnja svjetlovodnih mreža po sistemu „ključ u ruke“
— Instalacija LAN mreža
— Instalacija ODF sustava
— Konfekcioniranje svjetlovodnih (optičkih) kabela
— Instalacija i implementacija RF komunikacijskih sustava
— Instalacija baznih stanica ćelijskih i transmisijskih sustava
— Zamjena, nadogradnja i optimizacija baznih stanica
— Instalacija i implementacija električarskih i telekomunikacijskih komponenti podatkovnih centara
— Montaža mjerača razine vode
— Instalacija i implementacija infrastrukturnih elemenata 2D tomografije
— Instalacija i implementacija procesa instrumentacije i automatizacije
— Izrada, ispitivanje i montaža elektroormara lokalne automatike, automatskog i daljinskog upravljanja
— Ugradnja i montaža mjerno-detekcijske opreme u industrijskim postrojenjima
— Izrada instalacija za prihvat i distribuciju podataka mjerno-detekcijske opreme
— Mjerenja i izdavanje završnih mjernih certifikata za svjetlovodne i LAN mreže
— Savjetovanje, edukacija i tehnička podrška