MARKOJA uspješno završio posao na projektu izgradnje podatkovnog centra

AltusDC3landscape

15.05.2017.

Tehnički tim tvrtke MARKOJA uspješno je završio sve dogovorene poslove na projektu izgradnje trećeg podatkovnog centra  tvrtke ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. u Zagrebu. Na projektu je bio angažiran stručni tehnički tim od deset osoba. Radovi na projektu započeli su 14. veljače 2017. godine i trajali tri mjeseca.

Izgradnja podatkovnog centra izazovan je i izuzetno kompleksan posao koji traži ugovaranje i koordinaciju niza specijaliziranih dobavljača i stručnih timova. Markojin tehnički tim izabran je zahvaljujući dosadašnjem dugogodišnjem širokom iskustvu na poslovima izgradnje i održavanja podatkovnih centara kao i dobrom poznavanju postojeće infrastrukture.

Na projektu su Markojini stručnjaci angažirani u više faza na nizu zahtjevnih poslova koji su obuhvaćali:

  • instalaciju i kabliranje sustava rasvjete, vatrodojave i gašenja
  • montažu i postavljanje ormara
  • montažu mrežne opreme
  • kabliranje sustava kontrole pristupa, protuprovale i videonadzora
  • instalaciju, kabliranje i povezivanje svjetlovodnih razdjelnih ormara
  • montažu panela duplog poda i rešetki za sustav hlađenja
  • razvod distributivnih električnih kabela.

Poštujući profesionalne standarde, svi radovi obavljeni su u dogovorenim rokovima i uz izuzetno visoku razinu preciznosti i kvalitete koju zahtjeva izgradnja podatkovnog centra visoke kategorije, što je zasigurno odlična referenca za buduće poslove na održavanju i unapređenju postojeće infrastrukture.