Recertifikacija normi ISO 9001 i ISO 14001

12.01.2021.

Nezavisna recertifikacijska revizija sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanjem okolišem tvrtke Markoja d.o.o. potvrdila je da je sustav upravljanja kvalitetom i okolišem sukladan zahtjevima norme ISO 9001 i norme ISO 14001, kao i da je usklađen s regulatornim propisima.

Recertifikacijska revizija provedena je prema planu revizije te je potvrđeno da su zahtjevi normi zadovoljeni i to za opseg aktivnosti koji obuhvaća prodaju i distribuciju komunikacijske i mjerne opreme, opreme za automatizaciju i upravljanje energijom te projektiranje i implementaciju komunikacijskih rješenja i rješenja za automatizaciju i upravljanje energijom. Postupkom recertifikacije produljena je valjanost certifikata za naredno trogodišnje razdoblje.

Poslovanje u dinamičnom okruženju, kao i u uvjetima kontinuiranog rasta i razvoja, nosi niz izazova na koje tvrtka odgovara trajnom orijentacijom ka poboljšanju svojih procesa u svim segmentima rada i djelovanja. U tom smislu, produljenje certifikata potvrda je kontinuiranog praćenja, usklađivanja i unapređivanja procesa i aktivnosti unutar organizacije kako bi se uspješno upravljalo sustavom kvalitete i sustavom upravljanja okolišem.

Markoja d.o.o.

Osnovana 1994. godine, tvrtka Markoja d.o.o. kontinuirano širi portfelj rješenja i usluga nudeći složena
komunikacijska rješenja uz integraciju naprednih tehnologija, prateći razvoj tržišta i potrebe korisnika.
Tvrtka je organizirana u četiri odjela: Odjel mrežne infrastrukture i mjerne opreme, Odjel radiofrekvencijske
opreme i rješenja, Odjel automatizacije i energetike i Odjel servisa.