Revizija potvrdila usklađenost s normama ISO 9001 i ISO 14001

ISO-sgs

18.01.2018. – 

Nezavisna recertifikacijska revizija sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanjem okolišem tvrtke Markoja d.o.o. uspješno je završena u prostorima društva u Zagrebu te je tako potvrđeno da je sustav upravljanja kvalitetom i okolišem sukladan zahtjevima norme ISO 9001 i norme ISO 14001, kao i da je usklađen s regulatornim propisima, čime je produljena valjanost certifikata do 2021. godine.

Recertifikacijska revizija provedena je prema planu revizije te je potvrđeno da su zahtjevi normi zadovoljeni i to za opseg aktivnosti koji obuhvaća prodaju i distribuciju komunikacijske i mjerne opreme, opreme za automatizaciju i upravljanje energijom te projektiranje i implementaciju komunikacijskih rješenja i rješenja za automatizaciju i upravljanje energijom.

Upravljanje sustavom kvalitete i sustavom upravljanja zaštite okolišem zahtjeva stalno praćenje, usklađivanje i unapređenje svih procesa i aktivnosti unutar organizacije, a produljenje certifikata dokaz je da Markoja tu obvezu uspješno provodi. Tvrtka je trajno orijentirana na poboljšanje svojih procesa u svim segmentima poslovanja, a zadovoljstvo korisnika, zaposlenika i svih zainteresiranih strana uključeni su u glavne poslovne prioritete.

Markoja d.o.o.

Osnovana 1994. godine, tvrtka Markoja d.o.o. kontinuirano širi portfelj rješenja i usluga nudeći složena
komunikacijska rješenja uz integraciju naprednih tehnologija, prateći razvoj tržišta i potrebe korisnika.
Tvrtka je organizirana u četiri odjela: Odjel mrežne infrastrukture i mjerne opreme, Odjel radiofrekvencijske
opreme i rješenja, Odjel automatizacije i energetike i Odjel servisa.